Badatelské dny

  • pondělí: 8:00 – 16:00 hodin
  • pátek: 8:00 – 16:00 hodin
  • po předchozí telefonické domluvě lze domluvit i jiný termín

Badatelé mají možnost využít rozsáhlou studijní knihovnu muzea, řadu titulů regionálních tiskovin a sbírku písemných památek a dalších tisků. Tato sbírka vznikla systematickým shromažďováním písemností k dějinám regionu v dlouhém časovém průřezu 130 let.

Písemnosti muzejní sbírky se dělí do tří skupin: písemné památky, dokumenty a tiskoviny.

Badatelé mají k dispozici také rozsáhlý fotoarchív zahrnující snímky přibližně od 60. let 19. století do současnosti. Tématicky fotografie zachycují především město Sušici, významné osobnosti, společenský život a lidské činnosti, dále sídla a lokality v okolí Sušice a na Šumavě, šumavské vesnice, zaniklé osady a objekty ( sklárny, papírny, mlýny, hostince, církevní stavby, hrady atd. ) a zemědělské a řemeslné činnosti.

….

Sazebník úhrad