Knihovna

Badatelé mohou navštívit muzeum zatím pouze po předchozí telefonické dohodě. Také knihovna bude půjčovat knihy pouze po předchozí  telefonické dohodě (tel. kontakty: 376 528 850,  376 555 196,  další kontakty na www.muzeum.sumava.net).

Knihovna muzea dle zákona 257/2001 Sb., ( knihovní zákon ) je zapsaná pod evidenčním číslem 5800/2004 jako knihovna Muzea Šumavy Sušice, základní knihovna se specializovaným knihovním fondem. V Sušici je umístěna studijní knihovna společenskovědní a v Kašperských Horách je umístěna knihovna přírodovědná. V roce 2009 se začala budovat specializovaná studijní knihovna se sklářskou literaturou v novém objektu v Kašperských Horách. Do nového klimatizovaného depozitáře v Kašperských Horách byla také přesunuta část sbírkové knihovny ( staré tisky ). Studijní knihovna obsahuje více než 20.000 titulů, sbírková knihovna zahrnuje více než 3.500 titulů. Kromě knižních titulů mají badatelé k dispozici i řadu titulů regionálních periodik a to jak historických, tak i současných.

Výběr historických regionálních periodik

 • Posel ze Sušice 1879 – 1893
 • Svatobor 1894 – 1915
 • Sušické listy 1918 – 1940
 • Sušický sirkař 1945; 1951 – 1962
 • Šumavský hraničář 1947
 • Hraničář 1969; 1973 – 1980; 1982 – 10. 9. 1993
 • Sušické noviny 1950 – 1954; 1990 – současnost
 • Sušické střípky 1994
 • Šumavan 1868 – 1886; 1890; 1893 – 1908; 1910 – 1914;
 • 1918 – 1930; 1932 – 1939; 1941; 1991 – 1993
 • Nové Klatovsko 1960 – 1989; 2009 – 2010
 • Týdeník Klatovska 1992 – současnost
 • Klatovský deník duben 1993 – současnost
 • Pravda; Nová pravda; Deník Nová Pravda;
 • Plzeňský deník 1946; 1959 – březen 1993
 • Jihočeská Pravda; Deník Jihočeská Pravda 1967 – 1992
 • Minulostí Západočeského kraje 1962 – 2009

Přehled současných odebíraných periodik

 • Art + Antiques
 • Časopis Národního muzea
 • Český časopis historický
 • Dějiny a současnost
 • Historický obzor
 • Klatovský deník
 • Muzejní a vlastivědná práce
 • Nové Klatovsko
 • Ochrana přírody
 • Památky archeologické
 • Rodopisná revue
 • Rozhled
 • Sušické noviny
 • Týdeník Klatovska
 • Umění
 • Věstník AMG
 • Vítaný host
 • Zprávy památkové péče
 • Zprávy České botanické společnosti
 • Živa