Kontakty

Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace (ředitelství)
nám. Svobody 40
342 01 Sušice

IČO: 00075116

e-mail: info@muzeumsumavy.cz

Tel.+ fax: 376 528 850, 376 511 459

ID datové schránky: 8e5mi3q

Účet: 2034351/0100 (Komerční banka Sušice)

Pobočka: Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Náměstí čp. 140
341 92  Kašperské Hory

Pobočka: Muzeum Šumavy Železná Ruda
Javorská 154
340 04  Železná Ruda

Pobočka: Muzeum Dr. Šimona Adlera
Dobrá Voda 5
342 01 Hartmanice

* * *

Kontakty:

Mgr. Josef Hais, Sušice – ředitel
tel.: 376 555 192, e-mail: j.hais@muzeumsumavy.cz

Ing. Martina Zabloudilová, Sušice – ekonomické pracoviště
tel. 376 511 459, e-mail: m.zabloudilova@muzeumsumavy.cz

Dagmar Šperlová, Sušice – administrativní pracovnice, prodej publikací
tel. 376 555 193, e-mail: d.sperlova@muzeumsumavy.cz

Mgr. Michal Novotný, Sušice – kurátor sbírek, vedoucí sbírkového oddělení
tel. 376 528 850, e-mail: m.novotny@muzeumsumavy.cz

PhDr. Jan Lhoták Ph.D., Sušice – historické pracoviště
tel. 376 555 196, e-mail: j.lhotak@muzeumsumavy.cz

Jaroslava Křížová, Sušice – administrativní pracovnice
tel. 376 528 850, e-mail: j.krizova@muzeumsumavy.cz

Pavel Ryšnovský, Sušice – správce
tel. 376 555 194

PhDr. Vladimír Horpeniak, Kašperské Hory - historické pracoviště
tel, 376 582 505, v.horpeniak@muzeumsumavy.cz

Vladimír Vlk, Kašperské Hory – přírodovědné pracoviště
tel. 376 555 197, v.vlk@muzeumsumavy.cz

RNDr. Jaroslav Hlaváč, Ph.D. – přírodovědné pracoviště

tel. 376 555 190, j.hlavac@muzeumsumavy.cz

Tereza Mačudová, Dobrá Voda u Hartmanic – Muzeum Dr. Šimona Adlera
tel. 376 593 412, muzeumadler@muzeumsumavy.cz
.
Ivana Vilišová, muzejní pedagog, tel. 376 397 319  i.vilisova@muzeumsumavy.cz

* * *

Pokladna muzea Sušice: 376 555 195
Pokladna muzea a galerie Kašperské Hory: 376 582 226
Pokladna muzea Železná Ruda: 376 397 319, zeleznaruda@muzeumsumavy.cz
Pokladna muzea Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě: 376 593 412, muzeumadler@muzeumsumavy.cz