Muzeum Kašperské Hory

Důrazně upozorňujeme, že všechny badatelské návštěvy musí být dopředu telefonicky domluveny s příslušným odborným pracovníkem !
Všichni badatelé jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření podle platného nařízení vlády, zejména nošení roušky po dobu strávenou v prostorách muzea.

V roce 2019 byla stálá expozice našeho muzea v Kašperských Horách uzavřená pro probíhající stavební úpravy (stavba výtahu).  Také stálá expozice prošla menší změnou a byla doplněná řadou nových exponátů. Zveme Vás proto k její  návštěvě a těšíme se na Vás.


Výstava  ZVONY PRO ŠUMAVU  je prodloužena na rok 2020.