Archiv

Text k výstavě naleznete ZDE.


Vyšel 8. svazek vlastivědného sborníku Muzea Šumavy. Více informací ZDE

. . .
Fotogalerii z výstavy naleznete ZDE

Muzeum Šumavy Sušice získalo titul

Stavba roku Plzeňského kraje 2013

více informací ZDE

Více informací ZDE

Více informací naleznete ZDE

Fotogalerie z výstavy

Článek naleznete ZDE

Informace ZDE

Zúčastněte se letní soutěže Kompas a podpořte náš projekt
více informací ZDE

Více informací naleznete ZDE

Fotogalerii naleznete ZDE

Pozvánka:  Za šumavskými betlémy do Kašperských Hor

Úvodní slovo

Galerie

28.10.2012 vstup zdarma

V neděli 28.10.2012 Plzeňský kraj tradičně oslaví vznik samostatného Československa a otevře zdarma všechna svá muzea a další kulturní instituce. Také všechny expozice a výstavy Muzea Šumavy v Sušici, Kašperských Horách a v Železné Rudě bude možné tento den navštívit zdarma.

Těšíme se na Vaši návštěvu.


Úvodní slovo

Úvodní slovo

Fotogalerie z vernisáže

Pozvánka na výstavu: Stříbrná krása

PF 2012

Mistři české malby

21.12.2011 – 29.2.2012

Slavnostní otevření výstavy proběhne 21.12.2011 v 16:00 hodin v Galerii Muzea Šumavy v Kašperských Horách.

Pozvánka na zahájení zimní sezóny v Muzeu Šumavy v Sušici dne 5. 12. 2011

Muzeum Šumavy Sušice a Městské kulturní středisko Sušice zvou všechny rodiče a děti na „mikulášský“ podvečer ve vánočně vyzdobených prostorách muzea.

V 16°° hodin otevřeme výstavu NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME… Výstavu pořádáme ve spolupráci s Občanským sdružením Klub přátel červenobílé hole, které sdružuje hluchoslepé klienty a zabývá se především podporou jejich volnočasových aktivit. Společně se Sušickým dětským sborem si zazpíváme koledy, přivítáme sv. Mikuláše s jeho andělským a čertovským doprovodem a nakonec zahájíme zimní provoz sušického betlému. Mikulášská nadílka pro děti a punč pro rodiče bude zajištěn.

Pozvánka na křest publikací dne 24. 11. 2011

Muzeum Šumavy Sušice zve všechny na slavnostní křest dvou nových publikací, který proběhne dne 24. listopadu 2011 v prostorách Muzea Šumavy v Sušici.

V 15,30 hod. pokřtíme novou publikaci od kolektivu autorů “100 zajímavostí ze Šumavy“, kterou vydalo nakladatelství Starý most v Plzni. Záštitu převzal PhDr. Jan Stráský, ředitel NP a CHKO Šumava a předseda Klubu českých turistů.

V 17,00 hodin pokřtíme další publikaci “Příběhy šumavských sklářů“ od PhDr. Jitky Lněničkové, která vyšla ve vydavatelství Regionall a která seznamuje s různými zajímavostmi ze soukromého i pracovního života šumavských sklářů.

NEBE STUDÁNEK

Muzeum Šumavy zde všechny na vernisáž výstavy dne 18. 11. 2011

Vernisáž proběhne dne 18.11.2011 v 16°° hodin v prostorách Muzea Šumavy v Železné Rudě. Na výstavě se představí fotografie šumavské fotografky Ivany Řandové a dřevěné objekty sochaře Martina Patřičného. Spoluautorem výstavy je p. Ondřej Fibich, známý autor publikací Prácheňský poklad a Nebe studánek.

Aktuální informace

  • Od 1.11. do 5.12. 2011 je stálá expozice Muzea Šumavy v Sušici z provozních důvodů zavřená. Přístupná je pouze výstava p. Karla Tittla a p. Blanky Mánkové.
  • Od 1.11. do 30.11. 2011 je z provozních důvodů uzavřená také stálá expozice Muzea Šumavy Železné Rudě.

V pátek 28.10.2011 vstup zdarma

V pátek 28.10.2011 Plzeňský kraj tradičně oslaví vznik samostatného Československa a otevře zdarma všechna svá muzea a další kulturní instituce. Také všechny expozice a výstavy Muzea Šumavy v Sušici, Kašperských Horách a v Železné Rudě bude možné tento den navštívít zdarma. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Muzeum Šumavy Sušice

Zázraky modré planety

Zázraky modré planety – to je název poslední letošní výstavy Šumavské renesance o.s. Navazuje na česko – bavorskou výstavu obrazů „Modrá planeta – věčná inspirace“, kterou můžete shlédnout do 31.července v Muzeu Šumavy v Sušici. Proč jsou této tématice věnovány letošní výstavy ?

Nepochybně je naše planeta při pohledu z vesmíru krásně modrá, neboť její povrch tvoří ze 70% voda. Kolik z nás však tento pohled zná jenom ze záběrů pořízených družicemi z kosmu a kolik z nás na této planetě žije a dýchá ? Dýchá, tedy žije, neboť nejen z velkých stromů ale i z mikroskopických sínic a řas, jsou to zelené organismy které na této planetě odnepaměti dávají možnost různých forem života. Umí vázat vodu, čerpat jí, zadržovat, odpařovat – udržovat ve formě života. Nebýt toho, nebyla by země při pohledu z vesmíru modrá a v sluneční soustavě by obíhal ve spirálách další mrtvý rudý souputník.

Není jen zázrakem tato skutečnost, ale i příroda kolem nás je zázrak. Nejdokonalejší architekt a výtvarník. Odnepaměti je nevyčerpatelnou studnicí umělců i léčitelkou a učitelkou nás všech ostatních.

Výstava „ZÁZRAKY MODRÉ PLANETY“ bude veřejnosti otevřena od 16.července do 30. září v expozituře Muzea Šumavy v Železné Rudě.

Své velkoplošné fotografie vysoké profesionální úrovně z unikátních míst Rakouska, Bavorska a z Čech ( konkrétně moravského Podyjí a Šumavy ) představí Hana Abel a svá umělecká sklářská díla Ludvík Kovář.

Hana Abel , původem Češka, vyrostla v prostředí vnímavém k umění – výtvarnému i hudbě, smyslu pro vše, co není všední. To silně ovlivnilo její pohled na svět. Žije v bavorském Straubingu, do Čech se však ráda vrací. Navštěvovala a navštěvuje i řadu jiných míst v Evropě či jiných částí světa, místa spjatá s historií plna kulturních památek, místa s unikátní přírodou, zajímavými etniky a jejich zvyky a tradicemi. Její fotografie jsou prodchnuty atmosférou okamžiku který je neopakovatelný a bezesporu nesou její originální cítění. Fotografování se stalo její niternou potřebou, sama však říká, že světlo maluje samo a jde jen o to, najít správný uhel.

Ludvík Kovář , akademický malíř, grafik a sklář, je absolventem VŠ uměleckoprůmyslové sklářské, atelieru vitrail prof. Libenského a Kopeckého, Mozaikářské dílny Uměleckých řemesel Praha. Je autorem řady významných ocenění, příkladně Ceny republiky pro malajského krále, Pohár k výročí Univerzity Karlovy, Mezinárodní Bienále kresby Plzeň a mnoha dalších. Jeho díla byla vystavena v autorských i skupinových výstavách v tuzemsku i zahraničí, příkladně v Německu, Taiwanu, USA.

Pořadatelé výstavy jsou již tradičně Šumavská renesance o.s. a Muzeum Šumavy Sušice.

Výstavu v MŠ v Železné Rudě můžete od 16.července navštívit vždy od úterý do soboty, v provozní době od 9.00 do 17.00 hodin s výjimkou polední přestávky, v neděli pouze do 12.00 hodin.

Iva Sedlářová, Šumavská renesance o.s.

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Stopy dějin (1.7. – 31.10.2011)

Stříbrný poklad, archeologické nálezy a jiné památky

V Muzeu Šumavy v Kašperských Horách byla pro letní sezónu připravena nová výstava s názvem STOPY DĚJIN. Za hlavní cíl expozice si autoři vytkli seznámit veřejnost s novými archeologickými nálezy z prostoru historického náměstí v Kašperských Horách. Největším diváckým magnetem výstavy se nepochybně stane prezentace nyní již restaurovaného unikátního pokladu mincí z doby třicetileté války. Podnětem k podrobnému archeologickému průzkumu náměstí byla celková rekonstrukce náměstí, takzvaná revitalizace, prováděná od roku 2009.

V rámci archeologických prací byly odhaleny a vyneseny na povrch pestré pozůstatky dávného života obyvatel kdysi velmi živého centra těžby zlata. Zlaté doly se nacházely nejen v okolí města ale i pod jeho ulicemi a náměstím. Od středověku až do 18.století pracoval na kašperskohorském „rynku“, v jeho jižní části, důl Masných krámů – „Fleischbankschacht“. Kromě hornického náčiní tento důl v naší výstavě ilustrují například zlomky hliněných kahanů nebo rýžovnická miska. V expozici nejdete také doklady staré obchodní činnosti. Městem procházela totiž horní Zlatá stezka, založená roku 1356 Karlem IV. Archeologové dále objevili řadu dokladů běžného denního života bohatých i chudých v době od 13.století. Jedinečným zdrojem poznatků tu byly především staré odpadní jímky. Tak například se našly zlomky předmětů z vybavení domácností jako nádobí – džbány, trojnožky, dvouuché hrnce, hrnky a mísy…zrcátko, torzo hliněné figurky ženy, nechyběly ani skleněné korálky – pateříky…či předměty denní potřeby zhotovené z kovu. Pozornosti návštěvníků výstavy by neměly ujít poměrně vzácné zbytky výrobků z organických materiálů jako části středověké obuvi, koženého měšce či misky skládané z dýh ze smrkového dřeva nebo šindele. Archeologům se podařilo zachytit dílnu na zpracování železa, která mohla zřejmě sloužit potřebám horníků, byly odkryty relikty zděných staveb a studní.

Na dvorku mezi zaniklými domy v jižní části náměstí našli archeologové mimo jiné dvě zlaté mince – holandské dukáty zvané Golden dutsch s letopočty 1608 a 1632. Největší překvapení ovšem přinesl nález depotu mincí v blízkosti bývalého zlatodolu Masných krámů. Celkem 3756 mincí bylo uloženo v keramickém hrnku uzavřeném dřevěnou pokličkou, asi 40 centimetrů pod povrchem. Řada z nich se během času a působením vlhkosti slepila do četných hrudek. Při čistění se hrudky musely opatrně rozlepit a volné mince zbavit vrstvy měděnky tak, aby byly čitelné mincovní obrazy a opisy. Restaurování kašperskohorského mincovního pokladu bylo velmi náročné a v úhrnu si vyžádalo několik set hodin odborné práce. Většina mincí jsou tříkrejcary, krejcary a nejdrobnější mince jako haléře nebo feniky. Pocházejí nejčastěji z mincoven v Bavorsku, Sasku, Rakousku, Tyrolsku, Štýrsku, Čechách, Moravě, Slezsku ale také z Polska, Švýcarska nebo Nizozemí. Nejstarší mincí je český parvus Jana Lucemburského (1310 – 1346), nejmladší tříkrejcar Ferdinanda II. s letopočtem 1630. K zajímavostem patří vedle tolarových mincí také ražby císařského vojevůdce třicetileté války Albrechta z Valdštejna nebo tříkrejcary Jindřicha Šlika. Ve větším množství jsou v nálezu obsaženy ražby arcibiskupství Salzburg z doby od 15. do dvacátých let 17.století.

Aby výstava získala na zajímavosti a působivosti a aby lépe a komplexněji vydala svědectví o minulosti, rozhodli se autoři tuto povícero archeologickou expozici doplnit a „zarámovat“ dalšími památkami a obrazovými materiály starých Kašperských Hor a jejich náměstí. Můžete tu tak vidět kopie starých hornických map s půdorysy náměstí, jsou zde nejstarší barevné veduty města, staré obrazy, nebo unikátní historické fotografie.

PhDr. Vladimír Horpeniak

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Zázraky naší planety v tvorbě výtvarníků

Od 15. června do 31.července je pro veřejnost otevřena v Muzeu Šumavy v Sušici výstava nazvaná „Modrá planeta – věčná inspirace“, kterou připravila Šumavská renesance o.s. ve spolupráci s Muzeem Šumavy. Své pastely, akvarely, akrylová a olejová plátna, podmalby na skle ale i drobné korálkové šperky motýlů a vážek, představí celkem deset českých a bavorských autorů.

Většinou jsou to zachycené výjevy z putování přírodou, jakési obrazové zápisky z cest, neboť žádný malíř necestuje bez svého nádobíčka. Nechybí ale ani symbolika k hlubokému zamyšlení jako příkladně u obrazů ak.m. Ludvíka Kováře „Zrození a Odcházení“, či romantika růžice světových stran od Ludvíta Vasi, a další originální náměty z exotických míst světových národních parků.

Projekt „Zázraky modré planety“ zahrnuje dvě samostatné výstavy, z nichž druhá bude následně od 16.července do 30.září otevřena v Muzeu Šumavy v Železné Rudě, tentokrát v uměleckém dokumentu profesionální bavorské fotografky.

Muzejní noc v Muzeu Šumavy Sušice

Muzeum Šumavy Sušice

3.5. – 10.6.2011

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Komenského


Muzeum Šumavy Sušice

2.5. – 30.5. 2011

Taje a divy

Výstava výtvarného oboru ZUŠ Sušice

Muzeum Šumavy Železná Ruda

1.5.0- 10.7. 2011

V ŘEČI BAREV A TVARŮ

tak je nazvána autorská výstava  PETRA  WIESNERA, malíře keramika a skulpturisty s hostující Iris Rousseau, významnou německou sochařkou. Petr Wiesner, původem z Mladé Boleslavi, se učil malbě u akademického malíře Bojmíra Hutty.  Po své emigraci do tehdejšího Západního Německa byl přizván k dalšímu studiu profesorem Weissem  a brzy zapadl mezi studenty Akademie výtvarných umění v Mnichově. Odtud také pramení Wiesnerova až neskutečná  hra se světlem, jakou známe z pláten renesančních mistrů. Wiesner není jen vynikajícím malířem. Jeho originální keramika poněkud parodizující lidské nedostatky vzbuzuje úsměv návštěvníků expozice a oproti nim kontruje dokonalost a nápaditost autorových  stříbrných plastik.

Hostující hamburgská sochařka Iris Rousseau představí ukázky drobných bronzových plastik, její monumentální díla však zdobí  atria významných evropských kulturních budov i soukromých sídel v Evropě.

Pořadatelem výstavy je Šumavská renesance o.s. a Muzeum Šumavy Sušice.
Iva Sedlářová
Šumavská renesance o.s.