IROP

Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007840

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU – IROP.

V objektu čp. 141 v Kašperských Horách vznikne nové sklářské muzeum. Dosavadní expozice již nevyhovuje svým rozsahem ani koncepcí, nedokáže představit sklářskou sbírku v plném rozsahu a sklářskou tematiku ve všech souvislostech historického vývoje. Při rekonstrukci objektu r. 2011 byla provedena potřebná stavební úprava pro instalaci výtahu, který nyní bude vybudován. V roce 2012 získalo muzeum nový objekt depozitáře. Po provedení kompletní rekonstrukce zde vznikne depozitář pro sbírky muzea. Moderně vybavený a zabezpečený depozitář, vybavený úložným systémem, umožní uložit zejména přírodovědné sbírky, které jsou hodnoceny jako cenné a v mnoha případech dnes již nenahraditelné (zaniklé a vymizelé druhy šumavské flory i fauny). Klimatizovaný a temperovaný depozitář s možností regulace, zajistí kvalitní péči o uložené sbírky, zázemí depozitáře vytvoří vhodné podmínky pro práci s nimi jak pro zaměstnance muzea, tak i pro badatele.