Muzeum Dr. Šimona Adlera

Prozatímní otevírací doba Muzea Dr. Šimona Adlera je:

Do 10. 9. 2023 je muzeum na Dobré Vodě z technických důvodů uzavřeno.

Od  11. 9. 2023 je platná stálá otevírací doba muzea.

Děkujeme za pochopení.


Muzeum Dr. Šimona Adlera bylo vybudováno jako památník židovského historika a rabína

Dr. Šimona Adlera, který se zde narodil a v roce 1944 se stal obětí holocaustu. V expozici je připomenuta i jeho rodina. Jsou zde rovněž připomenuty významné životní mezníky, svátky a kultura židovských obyvatel v západočeském příhraničí.Část expozice připomíná 25 měst a obcí z regionu,kde před válkou existovaly židovské komunity a představuje zaniklé i zachráněné památky – synagogy, židovské hřbitovy atd. Poslední část nové expozice je věnována historii česko-izraelských vztahů a československé vojenské pomoci Izraeliv padesátých letech 20. století.

Dr. SIMON ADLER MUSEUM The Museum was established as a memorial for the Jewish historian and Rabi Dr. Simon Adler, who was born here and who died in 1944 as a victim of the Holocaust. The Museum also presents the culture and religion of the Jewish people living near the West-Bohemian border.

Dr. SIMON-ADLER- Museum Das Museum wurde als eine Gedenkstätte des jüdischen Historikers und Rabbiners Dr. Simon Adler errichtet, der hier geboren und im Jahr 1944 Opfer des Holocaust wurde. Im Museum wird ebenfalls die Kultur und die Religion der jüdischen Bewohner der westböhmischen Grenzregion präsentiert.

————