Muzeum Dr. Šimona Adlera

MUZEUM Dr. Šimona Adlera bylo vybudováno jako památník židovského historika a rabína Dr. Šimona Adlera, který se zde narodil a v roce 1944 se stal obětí holocaustu. V muzeu je rovněž prezentována kultura a náboženství židovských obyvatel v západočeském příhraničí.

Dr. SIMON ADLER MUSEUM The Museum was established as a memorial for the Jewish historian and Rabi Dr. Simon Adler, who was born here and who died in 1944 as a victim of the Holocaust. The Museum also presents the culture and religion of the Jewish people living near the West-Bohemian border.

Dr. SIMON-ADLER- Museum Das Museum wurde als eine Gedenkstätte des jüdischen Historikers und Rabbiners Dr. Simon Adler errichtet, der hier geboren und im Jahr 1944 Opfer des Holocaust wurde. Im Museum wird ebenfalls die Kultur und die Religion der jüdischen Bewohner der westböhmischen Grenzregion präsentiert.

————

foto: Jiří Strašek, www.jst.wbs.cz