Záchranná stanice

1.foto: budování hospodářské části stanice handicapovaných zvířat v Kašperských Horách. (foto: Ivan Lukeš)

2.foto: čáp na hnízdě v záchranné stanici v Kašperských Horách. (foto: Ivan Lukeš)

3.foto: mladí čápi odchovaní v záchranné stanici jsou každé léto ozdobou a atrakcí kašperskohorského náměstí.(foto: Ivan Lukeš)

4.foto: dva čapí samci kteří při souboji o teritorium propadli v Sušici továrním komínem. Po ošetření byli vypuštěn. (foto: Ivan Lukeš)

5.foto: čapí hnízdo v Žihobcích. Po úhynu samice jsme za pomoci požární techniky odebrali již vzrostlá mláďata a úspěšně dochovali do jejich dospělosti. (foto: Ivan Lukeš)

6.foto: návrat ježků po přezimování zpět do přírody. (foto: Ivan Lukeš)

7.foto: zajíc polní – Lepus europaeusodchov mláďat zajíce polního, krmení injekční stříkačkou. Zajíc není zařazen mezi chráněné živočichy a přesto je v naší přírodě často velmi ohrožen (úbytek biotopů, automobilová doprava, intenzivní zemědělství). Je hájen pouze od 1. listopadu do 31. prosince „mysliveckou“ vyhláškou č.245/2002 Sb., kterou vydalo ministerstvo zemědělství. I když odchov většiny mláďat je ekonomicky i časově velice náročný, největší problém nastává v období dospělosti.Uměle odchovaná zvířata je nutno dlouhou dobu připravovat k samostatnému životu ve volné přírodě, aby byla schopna získávat potravu a ochránit se před predátory. Někdy pouto mezi náhradní matkou – člověkem je natolik silné /imprinting/, že návrat do přírody je nemožný.Čím mladší mládě se dostane do péče člověka, tím složitější je návrat zpět do přírody. (foto: Ivan Lukeš)

8.foto: Záchrannou stanici navštívila řada celebrit. Lucie Bílá při „kojení“ srnčete. (foto: Ivan Lukeš)

9.foto: výr velký (Bubo bubo) – do záchranné stanice se dostali 1972.Mláďata byla úspěšně odchována a v době dospělosti opět vypuštěna do přírody. (foto: Ivan Lukeš)

10.foto: rys ostrovid – Lynx lynx- mládě rysa /pravděpodobně sirotek/ bylo nalezeno a odchyceno ve skleníku v zahrádkářské kolonii v Sušici. V době dospělosti bylo předáno k chovu do Lesoparku Chomutov.(foto: Ivan Lukeš)

11. + 12. foto: rysí kocour, který byl v roce 1993 odchycen v kurníku s rozdrcenou přední tlapou od pytláckých želez. Jako trvalý handicap žil ve stanici až do roku 2005, kdy uhynul přirozenou smrtí. (foto: Ivan Lukeš, Jaroslav Kopelent)

13.foto: dokument z natáčení České televize při vypouštění uzdravené, původně handicapované samičky, rysa ostrovida do volné přírody v chráněném území Šumavy. Po vypuštění na svobodu samice ještě přivedla na svět a odchovala mláďata, ale později byla samice nalezena zastřelená. Její životní aktivity i úhyn bylo možné zjistit díky metodickému sledování pomocí telemetrie. Výzkum prováděla Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava (výzkum populace rysa ostrovida dále probíhá i ve spolupráci s NP Bavorský les). Rys ostrovid (Lynx lynx) patří mezi chráněné druhy živočichů podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., a je současně uveden do Červeného seznamu ohrožených druhů ČR. (foto: Markéta Rudlová)

14.foto: základní výzkum – měření uspaného zvířete, odběr DNA. (foto: Markéta Rudlová)

15.foto: uspaná rysí samice s telemetrickým obojkem a vysílačkou. (foto: Markéta Rudlová)

16.foto: transport rysí samice před jejím vypuštěním. (foto: Markéta Rudlová)

17.foto: vypouštění rysice do volné přírody v místě odchytu. (foto: Markéta Rudlová)

18.foto: rysice po vypuštění dne 22. 5. 2002. (foto: Markéta Rudlová)