Za šumavskými betlémy do Kašperských Hor

Tuto sobotu 8.prosince v 17 hodin bude na radnici v Kašperských Horách slavnostně zahájena výstava historických i současných lidových betlémů ze Šumavy. Výstava, kterou připravilo ve spolupráci s místním Kulturním a informačním střediskem Muzeum Šumavy, bude příležitostí k veřejné prezentaci nového skříňového Kašperskohorského betlému domácích autorů Vladivoje Hracha a Jiřího Brože. Dílo, které postupně vzniká od roku 2006, je zatím rozpracované, ale i tak už překvapuje velkolepostí svého zpracování. Jedná se patrně o největší skříňový betlém v Čechách. Kromě tradičních figur – sv. Rodiny, pastýřů, daráků a Tří králů se v komparsu betlému objevují zástupci jednotlivých krajových řemesel a činností a rovněž i podoby některých známých místních osobností a figurek. Betlémské město zde přebírá podobu historických Kašperských Hor s jeho známými budovami jako kostely, radnicí, měšťanskými domy, svéráznými chalupami nebo i hradem Kašperkem. V dalších etapách své práce by tvůrci kromě přírůstku dalších figur chtěli svůj betlém „rozpohybovat“ a zařídit mu speciální osvětlení. Počítá se například s mechanicky oživeným zlatodolem, sklářskou hutí i městským pivovarem. Náměstíčko Kašperskohorského betlému má do budoucna ožít lidnatou scénou řemeslnického trhu.

Kašperskohorská předvánoční výstava dále podrobně připomíná slavnou tradici lidového betlemářství na Šumavě a zvláště v Kašperských Horách. Návštěvníci mají tak příležitost vidět práce místních legendárních řezbářů – betlémářů, kteří tvořili v 19. a počátkem 20.století jako byli Wenzel Tutschku, Alois Matschiner, Prokop Mack a další. Pozoruhodnou historickou prací je například rodinný betlém z 19.století ze sklářské rodiny Abele, připisovaný školenému řezbáři Janu Belikantovi. Současné betlémářské krajové umění vedle Hracha a Brože ve výstavě představují práce Jaroslava Podzemského, Michala Tesaře, Karla Tittla a dalších. Svého druhu unikátem je v expozici poprvé vystavený Betlém českých pohádek kašperskohorského rodáka Josefa Růžičky.

Pozoruhodná výstava s názvem Šumavské betlémy v radnici Kašperských Hor potrvá do konce února 2013.

PhDr. Vladimír Horpeniak

Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Comments are closed.