Omluva

Vážení čtenáři, na našich webových stránkách byla samostatná záložka s článkem věnovaným historii šumavského sklářství. Článek jsem před několika lety napsala podle publikace Šumavské sklářství od PhDr. Jitky Lněničkové s vědomím a ústním souhlasem autorky a na konci článku byl také uveden zdroj, z něhož jsem čerpala. Na žádost autorky jsme nyní tento článek z našich stránek odstranili a na její žádost zveřejňujeme také následující omluvu:

Muzeum Šumavy se omlouvá PhDr. Jitce Lněničkové za to, že od roku 2011 používalo bez souhlasu autorky části textu její publikace Šumavské sklářství na svých webových stránkách.

Comments are closed.