Pocta českému králi

Odhalení pamětní desky králi Janu Lucemburskému v Kašperských Horách doprovodí historické slavnosti i jedinečná výstava vzácných dokumentů, v níž nebudou chybět ani kopie českých královských korunovačních klenotů.

Rok 2015 přinesl několik zajímavých historických výročí, z nichž některá se bezprostředně týkají našeho města. Například 690 let uplynulo od zahájení ražby prvních českých zlatých mincí – florénů Jana Lucemburského. V patrné historické souvislosti si s touto událostí si letos připomínáme také 690 let od prvních písemných zpráv o Kašperských Horách a jejich zlatých dolech a samozřejmě také 670 let od udělení prvního městského privilegia a dalších městských výsad včetně pečeti a znaku Kašperským Horám králem Janem Lucemburským.

Již letos se rovněž připravujeme na velké jubileum příštího roku 2016 a sice 700 let od narození „Otce vlasti“, Janova syna – krále a císaře Karla IV. Významná historická výročí oživila myšlenku uctít prvního Lucemburka na českém trůnu umístěním pamětní desky na jeho počest v našem městě s výhledem, že v budoucnosti by mělo hlavní náměstí v Kašperských Horách nést jeho jméno. Krále Jana Lucemburského chceme ocenit nejen jako významného panovnického příznivce našeho města, ale také jako evropsky znamenitého politika a státníka.

Slavnostní odhalení pamětní desky Janu Lucemburskému se tak stane ústředním bodem programu letošní městské slavnosti Šumavské Kašperské Hory ve dnech 11. a 12. září. Na uměleckém ztvárnění desky pracuje plzeňský výtvarník, restaurátor, umělecký pozlacovač, divadelní malíř, medailér a sochař Jiří Špinka (1944). Téměř čtyři desetiletí je tento umělec zasloužilým pracovníkem oddělení konzervace Západočeského muzea v Plzni. Pamětní deska bude zhotovena ze šedé leštěné žuly o rozměrech 90 x 60 cm. Na ní bude umístěn bronzový reliéf s motivem jezdecké pečeti Jana Lucemburského a nápisy: „JAN LUCEMBURSKÝ, 1296 – 1346, ČESKÝ KRÁL A LUCEMBURSKÝ HRABĚ“ – „Na památku udělení prvního městského privilegia králem Janem Lucemburským 29.září 1345 Město Kašperské Hory A.D. 2015“.

Slavnostní odhalení pamětní desky, která bude umístěna na budově Galerie Muzea Šumavy, se uskuteční v sobotu 12.září od 10,00 hodin. Slavnostní akt bude bezprostředně pokračovat otevřením exkluzivní doprovodné výstavy pergamenových originálů královských privilegií pro město Kašperské Hory z doby 14. až 18.století v místním Muzeu Šumavy. Zcela výjimečně bude mít veřejnost příležitost vidět vzácné a zcela unikátní listiny panovníků pro naše město jako například Jana, Karla a Zikmunda Lucemburského, Ladislava Pohrobka, Vladislava a Ludvíka Jagellonského, Ferdinanda Habsburského, Maxmiliána II., Rudolfa II.,Matyáše nebo Marie Terezie.

Nepochybně nejcennějším exponátem v expozici bude pergamenový originál prvního městského privilegia, které Kašperské Hory obdržely od Jana Lucemburského 29.září 1345 nebo listiny, které ve 14.století vydalo samo město. K atraktivitě jedinečné výstavy přispěje i vystavení kopií českých korunovačních klenotů ze sbírek Pražského hradu.

Krátkodobá originální výstava vzácných archivních dokumentů a symbolů české státnosti potrvá od 12. do 30.září 2015. Svými zápůjčkami se na ní podílí Státní okresní archiv v Klatovech a Správa Pražského hradu. Výstava bude otevřena denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin s výjimkou polední přestávky od 12,00 – 12,45.

U příležitosti odhalení pamětní desky králi Janu Lucemburskému v Kašperských Horách vychází péčí města pamětní ilustrovaná historická publikace s názvem „Kašperské Hory v době krále Jana“, kterou autorsky a redakčně připravil historik Muzea Šumavy PhDr. Vladimír Horpeniak. (vh)

Comments are closed.