8. svazek Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy

Vyšel 8. svazek Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy

V minulých dnech vyšel osmý svazek Vlastivědného sborníku Muzea Šumavy. Kniha, jež vznikla ve spolupráci Muzea Šumavy a vydavatelského spolku historické literatury Scriptorium, obsahuje na 536 stranách celkem 23 příspěvků z archeologie, dějin umění, historie, národopisu a přírodních věd. Připojeny jsou rubriky věnované jubileím a nekrologům, recenzím a anotacím a regionální bibliografii.

Vydání sborníku bylo podpořeno finančními prostředky NADACE ČEZ.

Sborník si můžete objednat na těchto adresách:

muzeum.susice@tiscali.cz

d.sperlova@seznam.cz

Jan.Lhotak@seznam.cz

Cena je 299,- Kč + poštovné a balné.

Z obsahu (výběrem):

Ondřej FAKTOR, Středověké nástěnné malby v kostele Panny Marie a svatých Petra a Pavla v Albrechticích u Sušice

Jindřich ŠLECHTA, Stavební a umělecká činnost Šternberků v Horažďovicích v letech 1622–1719

Jan EIGNER – Jiří FRÖHLICH, Nové doklady osídlení v době bronzové a železné podél toku Otavy mezi Sušicí a Horažďovicemi

Ladislav ČAPEK, Hradiště Prácheň a jeho zázemí v 10. až 13. století na základě archeologických a historických pramenů

Petr KUBÍN, Poustevník Vintíř a jeho cesta k svatozáři

Libor ELLEDER – Jan LHOTÁK – Jolana ŠÍROVÁ – Zvonimír DRAGOUN, Historické povodně na Otavě v letech 1432 až 1900 a jejich dokumentární zdroje

Boris TITZL, „Vesnička SOS“ Josefiny hraběnky Chotkové

Pavel HUBENÝ, Věková struktura lesů Vimperska a Královského hvozdu, jejich minulost a současnost

Ivan LUKEŠ, Změny v druhovém zastoupení obratlovců za posledních 35 let – jihozápadní Čechy

Hana SMETANOVÁ, Výsledky etnografického průzkumu předení vlny na Horažďovicku

Ladislava VÁŇOVÁ, Písemné pozůstalosti Jindřicha Vančury, Karla Hostaše, Ferdinanda Vaňka a Františka Pláničky a jejich badatelské využití pro historii Sušicka

Jiří NOVÁK, Bibliografie regionální literatury Sušicka za léta 2010, 2011 a 2012

Jan Lhoták

Comments are closed.